سوالات متداول

نتيجه اين عمل بسيار وابسته به همکاری هر دو طرف يعنی جراح و داوطلب است.

در صورتيکه ورزشهای تعيين شده به اندازه کافی انجام گردند و جلسات فيزيوتراپی منظم برقرار باشد حصول نتيجه توسط مرکز تضمين می گردد.

بستگی به ميزان افزايش دارد که در جدول زير بطور حدودی می توان به پاسخ سوال دست يافت:
جدول راهنمای افزايش قد
جدول راهنمای افزايش قد

باتوجه به اهميت عوامل متعدد در تعيين ميزان هزينه ها اين سوال را از کارشناس اصلی مرکز خانم استادرحيمی (09123436352-0214401057) بپرسيد که بطور کامل و با تسلط بر تمام اطلاعات لازم پاسخگو خواهند بود.

 • در روش ترجيحی ما (LON) احتمال ايجاد زاويه در محل استئوتومی وجود ندارد و نگران ايجاد زاويه بعداز باز کردن دستگاه بيرونی نيستيم
 • ميزان درد و اسکار محل عمل کمتر است
 • توان راه رفتن بيشتر است
 • مدت زمان قرار گرفتن دستگاه بيرونی (اکسترنال فيکساتور) خيلي کوتاهتر است
 • امکان شکستگی در محل افزايش استخوان وجود ندارد، عليرغم وجود اين احتمال در روش ايليزاروف
 • محدوديت حرکت مفاصل دو طرف استخوان در حال افزايش کمتر است
 • در ضمن روش LON بيشتر در موارد کوتولگی ها کاربرد دارد.
 • تغذیه در ترمیم استخوان نقش حیاتی دارد. (مصرف پروتئین ،شیر و میوه و سبزیجات تازه)
 • پرهیز از انواع دخانیات، مشروبات الکلی و نوشابه‌های گاز دار
 • انجام منظم حرکات ورزشی تعیین شده در طول دوره افزایش و انجام فیزیوتراپی به طور منظم
 • در طول دوره افزایش، هر دو هفته یک بار گرافی کنترل برای اندازه‌گیری پیشرفت تهیه می‌شود
 • در صورتیکه فیزیوتراپیستی به غیر از فرد مورد نظر پزشک معالج بدلیل بعد مسافت انتخاب گردید، باید نتیجه کار مورد تایید و قابل قبول باشد در غیر اینصورت داوطلب متعهد می‌شود الباقی دوره را در تهران و توسط فرد مورد نظر بگذراند
 • بعد از ترمیم کامل محل افزایش، معمولا نیاز می‌شود میله‌های داخلی خارج گردند (یک و نیم تا دو سال بعد از عمل اول)
 • این عمل به خانمهای بالاتر از 45 سال و آقایان بالاتر از 55 سال توصیه نمی‌شود
 • افرادی که دارای انحراف در زانوها هستند همزمان با این عمل مشکل انحراف برطرف شده و متناسب با شدت انحراف مقداری به طول ساق افزوده می‌شود
 • افرادی که از قبل دارای اختلاف طول اندام‌های تحتانی هستند همزمان با انجام این عمل مشکلشان برطرف می‌گردد.
 • توانایی انجام ورزشهای سنگین معمولا حدود 18 ماه بعد از انجام این عمل امکان پذیر خواهد بود
 • در طول مدت افزایش فرد در حدی می‌تواند راه برود (البته با کمک عصا یا واکر) که در انجام امور شخصی خود مستقل باشد اما امکان حضور در محل کار و یا دانشگاه  معمولا وجود ندارد
 • استخوانهای ایجاد شده در محل افزایش کاملا طبیعی هستند و نقطه ضعفی برای فرد ایجاد نمی‌گردد
 • اصولا افزایش طول استخوانها فرایندی است که باید طبق دستورالعمل تعیین شده پیش برود، بخصوص بعد از 4 سانتیمتر افزایش در صورتیکه فیزیوتراپی و ورزشهای لازم به میزان کافی انجام شودمی‌تواند سرعت پیشرفت رادر حد متعادل نگه داشته و درد را کنترل کند.

کوتاهی قد با توجه به ميانگين قد افراد يک جامعه به تفکيک جنسيت مشخص می‌گردد و دارای تعريف مشخصی است و هر فردی که احساس کوتاه قد بودن داشته باشد مورد جراحی افزايش قد قرار نمی‌گيرد و اين جراحی يک عمل زيبايی صرف به حساب نمی‌آيد.

ارسال سوال جدید